PressPressmeddelandenTeam Olivias dotterbolag Selfhelp öppnar LARO-enhet

Team Olivias dotterbolag Selfhelp öppnar LARO-enhet

Selfhelp i Söderhamn, som är en del av Team Olivia, har beviljats tillstånd av IVO att öppna en LARO-enhet för beroendebehandling. Verksamheten utökas därigenom med en kvalitativ behandlingsmetod som också kompletterar Team Olivias koncept ”Vårdkedjan”.

Selfhelp i Söderhamn har beviljats tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att öppna en LARO-enhet. LARO står för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende och är ett höggradigt evidensbaserat och specialiserat behandlingsprogram för heroin- och opioidberoende. Vid behandlingen används preparat som i likhet med heroin har effekt på opioidsystemet i hjärnan, men som har lång verkningstid och mindre bieffekter än heroinet. Enheten kommer ta emot patienter i nya lokaler i Söderhamn med start under det första kvartalet 2018.

Selfhelp är ett av ett tiotal av Team Olivias dotterbolag, med specialiserad verksamhet inom HVB, familjehem och behandling, som samverkar och erbjuder en sammanhållen vårdkedja för behandling av individer med olika typer av missbruk.

– Det psykosociala behandlingsarbetet med dessa individer är oerhört viktigt för att hjälpa dem att komma in i samhället och samtidigt uppleva en ökad livskvalitet. Vi har arbetat med behandling av denna målgrupp sedan 2010 och erfarenheten är att LARO-patienter som får rätt sorts hjälp, får bättre förutsättningar och en ökad förmåga att förverkliga sina drömmar genom exempelvis studier och arbete, säger Thomas Bolin, Behandlingschef Selfhelp.

– Äntligen kan vi erbjuda en mer kvalitativ behandling för en av de mest utsatta målgrupperna inom missbruk och beroende. Kriterierna för att bli antagna är hårda och svåra för målgruppen att leva upp till ”ute på gatan”. Vår nya enhet ger oss möjlighet till en sammanhållen vårdkedja då vi kan erbjuda inneliggande läkemedelsinsättning av substitutionsmedicin, i direkt anslutning till avslutad avgiftning under övervakning av sjuksköterskor och läkare. Detta minskar risken för återfall, kommenterar Katarina Månsson, VD Selfhelp.

Selfhelp är ett av ett tiotal av Team Olivias dotterbolag, med specialiserad verksamhet inom HVB, familjehem och behandling, som samverkar och erbjuder en sammanhållen vårdkedja för behandling av individer med olika typer av missbruk.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Bolin, Behandlingschef Selfhelp, +46 270 707 85, thomas.bolin@selfhelp.se

Katarina Månsson, VD Selfhelp, +46 270-706 70, katarina.mansson@selfhelp.se

Stefan Lahti, Affärsområdeschef Individ & familj inklusive LSS-boenden, Team Olivia, +46 733 16 03 63, stefan.lahti@teamolivia.se

Läs mer på www.selfhelp.se, www.vardkedjan.se och om vårt övriga utbud av tjänster på www.teamolivia.se

Kort om Team Olivia

Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära våra kunder där våra bolag finns etablerade under ett 50-tal lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen. Tillsammans är vi fler än 12 000 medarbetare som strävar efter att ge människor ett rikt och utvecklande liv, utifrån deras behov. Läs mer på www.teamoliviagroup.se.