PressPressmeddelanden

Brist på mänskliga möten kan skapa mental ohälsa – Team Olivia vill minska denna genom kreativitet

Coronapandemin har nu varat i ett år och och några av de drabbats hårdast av den begränsade tillvaron är människor med fysiska eller psykiska funktionsvariationer, psykisk ohälsa, missbruksproblem eller sociala utmaningar. Team Olivia samlar 50 högspecialiserade vård- och omsorgsföretag som jobbar just med dessa grupper. Många mår väldigt dåligt av bristen på mänsklig kontakt.

Team Olivia koncernen växer genom förvärv av Caremore

Team Olivia koncernen förvärvade Caremore den 12 januari 2021. Vår ambition är att bygga Nordens mest personnära och högspecialiserade omsorgs- och vårdkoncern. Med detta förvärv bidrar vi till den ambi...