PressPressmeddelanden

Team Olivia förvärvar Center för vård och omsorg (CVO)

CVO är en verksamhet som driver omsorgsboenden, öppenvård, skola och utbildning. Verksamheten startades 1999 i liten skala, och har nu utvecklats till att omfatta bl a flera LSS-boenden, daglig verksamhet, boenden för ensamkommande barn och ungdomar, särskola, familjehem, öppenvård och utbildning. Verksamheten syftar till att skapa hållbara helhetslösningar för de barn, ungdomar och vuxna som vi bistår. Deras främsta styrka är att de tack vare deras breda verksamhet har möjlighet att skapa verkligt individuella lösningar.

Team Olivia förvärvar RTFL Care AB

RTFL Care startade sin verksamhet 2001. Verksamheten syftar till att hjälpa människor till ett fullvärdigt liv oavsett handikapp och förutsättningar. RTFL erbjuder både personlig assistans, ledsagning och hemtjänst. Huvudkontoret finns i Skärholmen, södra Stockholm.

Olivia Omsorg vinner anbud i Motala för ensamkommande flyktingbarn

När ungdomar kommer till Sverige som flyktingar så har dessa ofta kommit hit på krokiga vägar efter en lång resa där man har förlorat kontakten med familj, vänner och mycket av sina ägodelar. Vi har inom Olivia Omsorg lång erfarenhet av denna resa, vad den kan ställa till med och vad som behövs när man äntligen anländer till ett boende i Sverige. Team Olivia har under lång tid arbetat fram en framgångsrik modell för arbete med ensamkommande flyktingbarn. Att vi får förtroendet av Motala kommun är ett kvitto på detta, säger VD Marie Söderman.

Olivia Omsorg vann kvalitetsanbud för ensamkommande barn och ungdomar

När ungdomar kommer till Sverige som flyktingar så har dessa ofta kommit hit på krokiga vägar efter en lång resa där man har förlorat kontakten med familj, vänner och mycket av sina ägodelar. Vi har inom Olivia Omsorg lång erfarenhet av denna resa, vad den kan ställa till med och vad som behövs när man äntligen anländer till ett boende i Sverige. Att vi får förnyat förtroende av Heby kommun är ett kvitto på detta, säger VD Marie Söderman.

Team Olivia förvärvar Billsbo

Billsbo är ett HVB hem med miljöterapeutisk inriktning som vänder sig tillunga kvinnor i åldrarna 16 – 22 år med missbruksproblematik. De arbetar enligt psykosocial behandlingsteori och har utvecklat ett genuspedagogiskt förhållningssätt. Här är målet att man ska klara ett eget självständigt liv utan droger eller annan destruktiv livsstrategi.