PressPressmeddelanden

Daniel Stigberg ny COO för Team Olivia

Team Olivia välkomnar Daniel Stigberg till den nyinrättade rollen som COO, Chief Operating Officer, för koncernen. Han kommer att ha ett övergripande ansvar för förvärv, IT, inköp, fastighet och ingå i koncernledningen.

Nina Grönberg ny CFO för Team Olivia

Team Olivia välkomnar Nina Grönberg som ny CFO för koncernen. Hon kommer att ha ett övergripande ansvar för finans- och ekonomifrågor, koncernredovisning och controlling samt Business Intelligence och ingå i koncernledningen. 

Brist på mänskliga möten kan skapa mental ohälsa – Team Olivia vill minska denna genom kreativitet

Coronapandemin har nu varat i ett år och och några av de drabbats hårdast av den begränsade tillvaron är människor med fysiska eller psykiska funktionsvariationer, psykisk ohälsa, missbruksproblem eller sociala utmaningar. Team Olivia samlar 50 högspecialiserade vård- och omsorgsföretag som jobbar just med dessa grupper. Många mår väldigt dåligt av bristen på mänsklig kontakt.

Team Olivia koncernen växer genom förvärv av Caremore

Team Olivia koncernen förvärvade Caremore den 12 januari 2021. Vår ambition är att bygga Nordens mest personnära och högspecialiserade omsorgs- och vårdkoncern. Med detta förvärv bidrar vi till den ambi...

Brist på mänskliga möten kan skapa mental ohälsa – Team Olivia vill minska denna genom kreativitet

Coronakrisen begränsar tillvaron för många, inte minst för de mest utsatta som Team Olivia dagligen möter i sin verksamhet. Bristen på mänsklig kontakt riskerar i förlängningen att leda till mental ohälsa. – Det är välbelagt att kreativitet genom skapande har stor positiv påverkan på vårt välbefinnande och kan hjälpa människor genom svåra tider. Därför gör vi nu en nordisk satsning på att skapa sig i form, säger Linn Heed, regions-vd, leg psykolog och leg psykoterapeut på Team Olivia.

Olivia Hemomsorg expanderar i Nacka

Olivia Hemomsorg, dotterbolag till Team Olivia som är ett ledande omsorgsföretag i Skandinavien, förvärvar Vardagas hemtjänstverksamhet i Nacka och breddar därmed vårt befintliga erbjudande i kommunen.

Klaragården öppnar ny gruppbostad i Borås

Klaragården, som är en del av Team Olivia, öppnar en ny modern gruppbostad enligt LSS i Borås med inflyttning från september 2019. Den nya verksamheten är en av Team Olivias satsningar för att stödja många kommuners ökande behov av specialiserade omsorgsboenden enligt LSS.

Kungsängen i Nora öppnar ny gruppbostad i Örebro

Kungsängen i Nora, som är en del av Team Olivia, öppnar upp dörrarna till ytterligare en nyproducerad gruppbostad med särskild service enligt LSS. Bostaden ligger i Ekeby-Almby i Örebro med beräknad inflyttning i augusti 2019.

Olivia Omsorg öppnar ny gruppbostad i Enköping

Olivia Omsorg, som är en del av Team Olivia, öppnar en ny gruppbostad enligt LSS i Enköping med inflyttning från januari 2019. Den nya verksamheten är en av Team Olivias satsningar för att stödja samhällets ökande behov av specialiserade omsorgsboenden.

Olivia Omsorg vinner kvalitetsupphandling i Vaxholm

Olivia Omsorg, som är en del av Team Olivia, har tecknat ett entreprenadavtal gällande driften av en LSS gruppbostad, en servicebostad och en daglig verksamhet i Vaxholms kommun, norr om Stockholm.

Team Olivia förvärvar två LSS-boenden för ungdomar

Team Olivia förvärvar Omsorg Norr AB med LSS-boendena Rökebo och Alborga utanför Sandviken respektive Gävle. Team Olivia utökar därmed sin boendeverksamhet för ungdomar enligt LSS med mer omfattande behov. 

Team Olivia i Almedalen 2018

Team Olivia finns på plats i Visby för att bidra med vår syn på entreprenörskapets betydelse för framtidens vård och omsorg. Vi kommer att sprida vår kompetens och erfarenhet samt diskutera och debattera hur företagande bidrar till ökad valfrihet inom vård och omsorg.

Team Olivias dotterbolag Selfhelp öppnar LARO-enhet

Selfhelp i Söderhamn, som är en del av Team Olivia, har beviljats tillstånd av IVO att öppna en LARO-enhet för beroendebehandling. Verksamheten utökas därigenom med en kvalitativ behandlingsmetod som också kompletterar Team Olivias koncept ”Vårdkedjan”.

Team Olivia förvärvar Annas Assistans

Team Olivia har förvärvat Annas Assistans Sverige AB som bedriver personlig assistans runt om i hela Sverige. Genom förvärvet stärker Team Olivia sin geografiska närvaro och position som en av de ledande privata aktörerna på den svenska omsorgsmarknaden.

Team Olivia förvärvar MTG Omsorg

MTG Omsorg bedriver personlig assistans och hemtjänst i främst Stockholmsregionen. Tack vare en populär tjänst och organisation har MTG Omsorg under ett par år vuxit kraftigt och för att nu bygga nästa steg i verksamhetens utveckling går MTG Omsorg ihop med Team Olivia.

Team Olivia förvärvar Solviken och Backebo

Team Olivia stärker sin verksamhet inom omsorg ytterligare genom att gå ihop med Solvikens HVB-hem i Målilla i Småland och Backebo Vård och Omsorg utanför Hässleholm i Skåne.

Team Olivia växer i Danmark – förvärvar Focus People

Focus People är baserat i Middlefart på Fyn och utgör en stark regional aktör inom personlig assistans i Syddanmark och Midtjylland. Förvärvet innebär att Olivia Danmark och Focus People tillsammans är representerade i hela Danmark.

Team Olivia expanderar på den norska marknaden

Team Olivia förvärvar Solhaugen Miljøhjem og Omsorgssenter. Solhaugen bedriver boende och omsorg för barn, ungdomar, och ensamkommande. Solhaugen har bedrivit ledande barn- och ungdomsvård i Norge sedan 1954 och drivs idag av tredje generationen familjen Strand.

Ny VD/Koncernchef för Team Olivia

Team Olivia har rekryterat Dan Olsson som ny VD/Koncernchef. Han har många års erfarenhet som VD i vårdsektorn både i Sverige och internationellt.

Team Olivia förvärvar Ambass

Team Olivias omsorgsverksamhet växer ytterligare och välkomnar Ambass AB som har sin verksamhet inom LSS i Norrköpings och Finspångs kommun.

Team Olivia förvärvar Pär Sonesson AB

Pär Sonesson AB är ett bolag som har varit verksamt sedan 1997. Företagets huvudsakliga inriktning är jour- och familjehemsverksamhet samt öppenvårdsinsatser. Team Olivia får med detta förvärv ett utmärkt komplement till vår vårdkedja inom behandling, säger Hans Dahlgren affärsområdeschef omsorg.

Team Olivia förvärvar Vesterled

Vesterledkoncernen bedriver familjehemsverksamhet i Haugesund (mellan Stavanger och Bergen) och Skien (sydväst om Oslo). Verksamheten har byggts upp till att idag omfatta drygt 50 placeringar, varav huvuddelen i Haugesund. Vesterled AS grundades 1995 och dotterbolaget Vesterled Telemark AS etablerades 2012 i Skien.

Team Olivia förvärvar AAT i Sverige AB

Aktiv Assistans Tillsammans - AAT, startades i Örebro 2006 och levererar personlig assistans. Verksamheten har idag 26 kunder och drygt 100 anställda som i första hand finns lokalt i Örebro och i området Gävle/Sandviken.

Team Olivia förvärvar Selfhelp

Selfhelp har lång erfarenhet av att möta människor med allvarliga missbruksproblem. Verksamheten har ett av Sveriges största behandlingshem och har idag också en medicinsk avgiftningsavdelning.

Team Olivia förvärvar BOenheten AS

BOenheten AS startades av entreprenören Sissel Fredheim genom ett unikt koncept för individuellt anpassad uppföljning och behandling av ungdomar med sammansatta problem i åldrarna 16-23 år. Verksamheten startade i Oslo 2003 och utvidgades 2010 med en enhet i Bergen. BOenheten AS har 21 behandlingsplatser och cirka 30 anställda.

Team Olivia förvärvar Ulfshyttan behandlingshem

Ulfshyttan är ett behandlingshem som erbjuder alkoholister och narkomaner stöd och hjälp till att hitta en nykter och drogfri livsstil. Hjärtat i verksamheten är AA:s och NA:s 12-stegsprogram.

Team Olivia förvärvar N.A. Care AB

N.A. Care bildades 2008 av Shadi Jarjoura. Bolaget är verksamt inom Storstockholm och Mälardalen och har ca 120 anställda. Man behärskar ett flertal språk bl.a. grekiska, arabiska, hebreiska, engelska och kurdiska.

Team Olivia förvärvar Center för vård och omsorg (CVO)

CVO är en verksamhet som driver omsorgsboenden, öppenvård, skola och utbildning. Verksamheten startades 1999 i liten skala, och har nu utvecklats till att omfatta bl a flera LSS-boenden, daglig verksamhet, boenden för ensamkommande barn och ungdomar, särskola, familjehem, öppenvård och utbildning. Verksamheten syftar till att skapa hållbara helhetslösningar för de barn, ungdomar och vuxna som vi bistår. Deras främsta styrka är att de tack vare deras breda verksamhet har möjlighet att skapa verkligt individuella lösningar.

Team Olivia förvärvar RTFL Care AB

RTFL Care startade sin verksamhet 2001. Verksamheten syftar till att hjälpa människor till ett fullvärdigt liv oavsett handikapp och förutsättningar. RTFL erbjuder både personlig assistans, ledsagning och hemtjänst. Huvudkontoret finns i Skärholmen, södra Stockholm.

Olivia Omsorg vinner anbud i Motala för ensamkommande flyktingbarn

När ungdomar kommer till Sverige som flyktingar så har dessa ofta kommit hit på krokiga vägar efter en lång resa där man har förlorat kontakten med familj, vänner och mycket av sina ägodelar. Vi har inom Olivia Omsorg lång erfarenhet av denna resa, vad den kan ställa till med och vad som behövs när man äntligen anländer till ett boende i Sverige. Team Olivia har under lång tid arbetat fram en framgångsrik modell för arbete med ensamkommande flyktingbarn. Att vi får förtroendet av Motala kommun är ett kvitto på detta, säger VD Marie Söderman.

Olivia Omsorg vann kvalitetsanbud för ensamkommande barn och ungdomar

När ungdomar kommer till Sverige som flyktingar så har dessa ofta kommit hit på krokiga vägar efter en lång resa där man har förlorat kontakten med familj, vänner och mycket av sina ägodelar. Vi har inom Olivia Omsorg lång erfarenhet av denna resa, vad den kan ställa till med och vad som behövs när man äntligen anländer till ett boende i Sverige. Att vi får förnyat förtroende av Heby kommun är ett kvitto på detta, säger VD Marie Söderman.

Team Olivia förvärvar Billsbo

Billsbo är ett HVB hem med miljöterapeutisk inriktning som vänder sig tillunga kvinnor i åldrarna 16 – 22 år med missbruksproblematik. De arbetar enligt psykosocial behandlingsteori och har utvecklat ett genuspedagogiskt förhållningssätt. Här är målet att man ska klara ett eget självständigt liv utan droger eller annan destruktiv livsstrategi.

Team Olivia förvärvar ett danskt assistansbolag – HandicapHjaelp Danmark (HHDK)

På Luciadagen förvärvade Team Olivia det danska bolaget HandicapHjaelp Danmark AS, som grundades 2004 med en idé om ett bättre erbjudande till funktionshindrade. Fokus har varit och är ett mera holistiskt synsätt som innebär trygghet och en stor respekt för brukarnas behov – men också respekt för assistenternas insats. HHDK har arbetat med att kvalitetssäkra sin vårdprocess och att minimera onödig administration för att brukarna ska få en god service och sina behov tillgodosedda.

Team Olivia till Kina

Måndag 26 november åker en delegation från Team Olivia till Shanghai för att diskutera ett samarbete med Shanghai Yamngpu Geriatric Hospital. Avsikten är att signera ett avtal som beskriver en kunskapsöverföring till den kinesiska verksamheten baserad på vår kunskap och vår känsla för vårt uppdrag.

Karsten Inde frånträder som VD i Team Olivia AB

”Under våren har vi i styrelsen diskuterat hur vi skall möta framtiden. Vi har idag ett 10-tal företag som vill komma in i Team Olivia. Vi är en mycket attraktiv samarbetspartner för företag och entreprenörer som efterfrågar mer energi i en attraktiv miljö. Jag har själv föreslagit att någon annan skall ta över rodret och tillsammans med mig och alla medarbetare i koncernen fortsätta vårt framgångsrika arbete att skapa en företagsgrupp med en stark värdegrund, en hög kvalitet i allt vi gör och en sund lönsamhet.