PressPressmeddelanden

Team Olivia förvärvar Selfhelp

Selfhelp har lång erfarenhet av att möta människor med allvarliga missbruksproblem. Verksamheten har ett av Sveriges största behandlingshem och har idag också en medicinsk avgiftningsavdelning.

Team Olivia förvärvar BOenheten AS

BOenheten AS startades av entreprenören Sissel Fredheim genom ett unikt koncept för individuellt anpassad uppföljning och behandling av ungdomar med sammansatta problem i åldrarna 16-23 år. Verksamheten startade i Oslo 2003 och utvidgades 2010 med en enhet i Bergen. BOenheten AS har 21 behandlingsplatser och cirka 30 anställda.

Team Olivia förvärvar Ulfshyttan behandlingshem

Ulfshyttan är ett behandlingshem som erbjuder alkoholister och narkomaner stöd och hjälp till att hitta en nykter och drogfri livsstil. Hjärtat i verksamheten är AA:s och NA:s 12-stegsprogram.

Team Olivia förvärvar N.A. Care AB

N.A. Care bildades 2008 av Shadi Jarjoura. Bolaget är verksamt inom Storstockholm och Mälardalen och har ca 120 anställda. Man behärskar ett flertal språk bl.a. grekiska, arabiska, hebreiska, engelska och kurdiska.