PressPressmeddelanden

Team Olivia förvärvar ett danskt assistansbolag – HandicapHjaelp Danmark (HHDK)

På Luciadagen förvärvade Team Olivia det danska bolaget HandicapHjaelp Danmark AS, som grundades 2004 med en idé om ett bättre erbjudande till funktionshindrade. Fokus har varit och är ett mera holistiskt synsätt som innebär trygghet och en stor respekt för brukarnas behov – men också respekt för assistenternas insats. HHDK har arbetat med att kvalitetssäkra sin vårdprocess och att minimera onödig administration för att brukarna ska få en god service och sina behov tillgodosedda.

Team Olivia till Kina

Måndag 26 november åker en delegation från Team Olivia till Shanghai för att diskutera ett samarbete med Shanghai Yamngpu Geriatric Hospital. Avsikten är att signera ett avtal som beskriver en kunskapsöverföring till den kinesiska verksamheten baserad på vår kunskap och vår känsla för vårt uppdrag.

Karsten Inde frånträder som VD i Team Olivia AB

”Under våren har vi i styrelsen diskuterat hur vi skall möta framtiden. Vi har idag ett 10-tal företag som vill komma in i Team Olivia. Vi är en mycket attraktiv samarbetspartner för företag och entreprenörer som efterfrågar mer energi i en attraktiv miljö. Jag har själv föreslagit att någon annan skall ta över rodret och tillsammans med mig och alla medarbetare i koncernen fortsätta vårt framgångsrika arbete att skapa en företagsgrupp med en stark värdegrund, en hög kvalitet i allt vi gör och en sund lönsamhet.