PressPressmeddelanden

Team Olivia expanderar på den norska marknaden

Team Olivia förvärvar Solhaugen Miljøhjem og Omsorgssenter. Solhaugen bedriver boende och omsorg för barn, ungdomar, och ensamkommande. Solhaugen har bedrivit ledande barn- och ungdomsvård i Norge sedan 1954 och drivs idag av tredje generationen familjen Strand.

Ny VD/Koncernchef för Team Olivia

Team Olivia har rekryterat Dan Olsson som ny VD/Koncernchef. Han har många års erfarenhet som VD i vårdsektorn både i Sverige och internationellt.

Team Olivia förvärvar Ambass

Team Olivias omsorgsverksamhet växer ytterligare och välkomnar Ambass AB som har sin verksamhet inom LSS i Norrköpings och Finspångs kommun.

Team Olivia förvärvar Pär Sonesson AB

Pär Sonesson AB är ett bolag som har varit verksamt sedan 1997. Företagets huvudsakliga inriktning är jour- och familjehemsverksamhet samt öppenvårdsinsatser. Team Olivia får med detta förvärv ett utmärkt komplement till vår vårdkedja inom behandling, säger Hans Dahlgren affärsområdeschef omsorg.

Team Olivia förvärvar Vesterled

Vesterledkoncernen bedriver familjehemsverksamhet i Haugesund (mellan Stavanger och Bergen) och Skien (sydväst om Oslo). Verksamheten har byggts upp till att idag omfatta drygt 50 placeringar, varav huvuddelen i Haugesund. Vesterled AS grundades 1995 och dotterbolaget Vesterled Telemark AS etablerades 2012 i Skien.

Team Olivia förvärvar AAT i Sverige AB

Aktiv Assistans Tillsammans - AAT, startades i Örebro 2006 och levererar personlig assistans. Verksamheten har idag 26 kunder och drygt 100 anställda som i första hand finns lokalt i Örebro och i området Gävle/Sandviken.